Bilişim Hukuku

Danışmanlık verdiğimiz başlıca alanların arasında Bilişim Hukuku ‘da yer almaktadır. Bu alanda müvekkillerimize geniş kapsamlı hizmetler sunmaktayız. Danışmanlık verdiğimiz başlıca konular; e-ticaret, dijital reklam, sosyal medya, online itibar yönetimi, bilişim suçları, bilgi güvenliği ve gizliliği ve ödeme sistemleridir.

E-ticaret

Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan müvekkillerimize; iş fikirlerinin Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına (“Mevzuat”) uygunluğunu denetlemek suretiyle detaylı rapor hazırlayarak risk analizi yapmaktayız. E-ticaretin modeline uygunluğuna göre (B2B, B2C, C2C) müvekkillerin müşterileri ile arasındaki ilişkileri Mevzuat’a uygun şekilde düzenlemek adına üyelik sözleşmeleri, kullanıcı sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri ve mesafeli sözleşmeler hazırlamaktayız. Müvekkillerin ürün ve hizmetlerinin tanıtımına yönelik elektronik iletilerin gönderilmesinin sınırlarına ilişkin danışmanlık vermekte ve bu yöndeki soruları hukuken değerlendirerek cevaplarımızı detaylı olarak müvekkillerimize iletmekteyiz. E-ticaret sitelerinde kullanıcı yorumlarının hukuka aykırı olması durumunda müvekkillerin izlemesi gereken yöntemler ile ilgili destek olmaktayız. Ürün, kategori vb. içeriklerin özgünlüğü ve kullanılacak görseller ile ilgili müvekkillerimize yol göstermekteyiz.

Dijital Reklam

Dijital reklam sektöründe faaliyet gösteren veya bu alanda aktif reklam faaliyetlerinde bulunan müvekkillerimizin müşterilerinden gelen sözleşmeleri incelemekte, riskli noktaları tespit etmekte ve kendilerine yazılı ve sözlü olarak detaylı şekilde açıklamaktayız. Ayrıca müvekkillerimizin verecekleri veya alacakları hizmetlere uygun olarak; Google adwords kampanyası yönetim sözleşmeleri, arama motoru optimizasyonu kampanya yönetim sözleşmeleri, gelir ortaklığı sözleşmeleri ve sosyal medya danışmanlığı sözleşmeleri gibi sözleşmeler hazırlamaktayız. İnternette paylaşılacak yazılı, sözlü ve sesli içeriklerin hukuka uygunluğu ve müşterilere gönderilecek elektronik iletilerin hukuka uygunluğu konularında hukuk danışmanlığı vermekteyiz. Dijital reklam için kullanılacak anahtar kelime seçiminin hukuka uygunluğu konusunda danışmanlık vermekte ve markası hukuka aykırı olarak rakip şirketler tarafından anahtar kelime olarak kullanılan müvekkillerimizin haklarını uyar kaldır metodları ile ve Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve/veya Ceza Mahkemeleri nezdinde temsil ile korumaktayız.

Sosyal Medya

Sosyal medyada yer alan gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize sosyal medyada oluşan uyuşmazlıklar ile ilgili kapsamlı hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Sözlükler ve çeşitli sosyal ağlar başta olmak üzere sosyal medyada kendisi hakkında menfi yorumlar yapılan, fotoğrafları ve eserleri izinsiz kullanılan müvekkillere bu menfi durumu gidermek üzere uyar ve kaldır mekanizmaları kullanarak destek olmakta ve hukuk ve ceza mahkemeleri nezdinde kendilerini temsil etmekteyiz. Sosyal medya hesapları aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık suçundan doğan mağduriyetin giderilmesi konusunda avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Online İtibar

İçinde bulunduğumuz dijital çağ; şirketlere müşterilerine ölçülebilir kanallar ile kolayca ulaşma avantajının yanında birtakım riskleri de beraberinde getirmiştir. Tüzel ya da gerçek kişiler hakkında olumsuz söylemlerin ve düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırlarını aşan içeriklerin internette bıraktığı izlerin etkisi gerçek hayattaki olumsuz söylemlerin etkisinden çok daha büyüktür. Bu etki tüzel kişilerde markalarının itibarını zedelemek suretiyle kısa, orta ve uzun vadede ekonomik kayıplar ve şahıslar için de yine kişilik haklarını zedelemek suretiyle maddi ve manevi kayıplar şeklinde kendini göstermektedir. Bilişim Hukuku bu anlamda müvekkillerimizin itibarını online mecralarda korumak açısından önemli araçlardan biri olmuştur. Müvekkillerimize online itibarlarını koruma alanında bu önemli aracı kullanarak kapsamlı hizmetler vermekteyiz.

Bilişim Suçları

Türk Ceza Kanunu kapsamında internet yoluyla işlenen hakaret, tehdit ve şantaj suçları, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu, müstehcenlik suçu, internet yoluyla işlenen hakaret, tehdit ve şantaj suçları, bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme suçu, bilişim sistemini bozma ve engelleme suçları, bilişim sistemindeki verileri değiştirme, bozma, kopyalama ve yok etme suçları, bilişim sistemlerinin veya internet araç olarak kullanıldığı diğer bilişim suçları kapsamında avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Bilgi Güvenliği ve Gizliliği

Verilerin hukuka uygun olarak toplanması, işlenmesi ve depolanması konusunda tüzel kişi müvekkillerimizin mevzuata uyumlulaştırma projelerini yürütmekteyiz. Ayrıca müvekkillerin müşterileri ile akdettiği gizlilik ve bilgi güvenliği sözleşmelerini hazırlamaktayız. Kişisel verilerinin gizliliği ihlal edilen müvekkillerimizin haklarını Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri nezdinde korumaktayız.

Ödeme Sistemleri

Ödeme sistemi olarak faaliyet gösteren müvekkillerimize ödeme sistemi faaliyet belgesini almaları için gerekli hukuki desteği vermekte ve çalıştıkları kurum ve kuruluşlarla yaptıkları sözleşmeleri mevzuata uygun şekilde hazırlamakta ve revize etmekteyiz. Ayrıca iş modeli gereği ödeme sistemi olup olmadığını tespit etmek isteyen müvekkillerimize danışmanlık vermekte ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na yazılı görüş isteyen başvurular yapmaktayız.