Şirketler Hukuku

sirketler-hukuku-1Şirketler hukuku danışmanlık verdiğimiz başlıca alanların arasında yer almaktadır. Bu hizmetler kuruluş aşamaları, şirket organlarının karar verme süreçlerinde destek, ortaklık ilişkileri, tür değişikliği ve birleşmeler, hukuki due diligence ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmetler vermekteyiz.

Kuruluş Aşamaları

Bu alanda müvekkillerimize geniş kapsamlı hizmetler sunmaktayız. Anonim ve limited şirket kuruluşu, bu şirket türlerine uygun şube açılışları ve irtibat bürosu açılışları bu hizmetlerin başında gelmektedir. Müvekkillerimize şirket kuruluşunun hızlıca geçiştirilmemesi gereken ve pay sahiplerinin hakları, şirket organları gibi önemli hususları düzenleyen bir süreç olduğunu anlatmakta ve bu kapsamda detaylı danışmanlık vermekteyiz. Bu süreçte şirket ve şubelerin açılışı ile ilgili gerekiyorsa Bakanlık izinlerinin alınması da dahil olmak üzere ticaret sicillerine başvuru, tescil ve ilan süreçlerinin yönetilmesi, akabinde şirket defterlerinin çıkarılarak şirket vergi açılışının yapılması konularında da kapsamlı hizmetler vermekteyiz.

Şirket Organlarının Kararları

Limited şirketlerde müdürler kurulu ve genel kurul, anonim şirketlerde ise yönetim kurulu ve genel kurul organları vasıtası ile şirketler yönetilmektedir. Bu organların aldıkları kararlar genelde şirketlerin bugünü ve geleceğini şekillendirmekte ve bu açıdan hukuka uygun şekilde bu karar alma süreçlerinin yürütülmesi önem taşımaktadır. Bu önemin verdiği sorumlulukla müvekkillerimize;

  • Yönetim kurulu kararları ve müdürler kurulu kararları hazırlanmasında destek olmaktayız.
  • Yönetim kurulu üyelerinin yetki devirleri konusunda müvekkillerimize destek olmakta ve bu kapsamda yönetim kurulu iç yönergeleri hazırlamaktayız.
  • Olağan ve olağan üstü genel kurulların toplanması, bu genel kurullarda ana sözleşme değişiklikleri, sermaye artırım ve azaltımları, yönetim kurulu üyesi seçimleri, adres değişikliği gibi konular dahil olmak üzere hukuki danışmanlık vermekteyiz.
  • Yönetim kurulu, müdürler kurulu ve genel kurul kararlarında ticaret sicilleri nezdinde yapılması gerekli tescil ve ilan işlemlerini takip etmekteyiz. Müvekkillerimiz için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurumları nezdinde gerekli başvuru ve tescil işlemlerini yürütmekteyiz.
  • Ana sözleşmelerin yeni Türk Ticaret Kanunu’na uyumlulaştırma süreçlerini de aynı zamanda yürütmekteyiz.

sirketler-hukuku-2Tür Değişikliği ve Şirket Birleşmeleri

Tür değişikliği ve şirketlerin birleşmesi konuları da danışmanlık kapsamımızda yer almaktadır.

Pay Sahipleri Arasındaki İlişkiler

Şirket pay sahiplerinin şirket ve birbirleri ile ilişkilerini pay devri, yönetim kurulu ve genel kurullarda söz sahibi olma ve bilgi alma hakkı gibi konular dahil olmak üzere düzenleyen ortaklık sözleşmeleri hazırlamaktayız. Ayrıca hem anonim hem limited şirketler için pay devirleri süreçlerinde hukuki destek sağlamaktayız.

Hukuki Due Diligence

Pay devri süreçlerindeki şirket inceleme ve değerleme ve due diligence döneminde müvekkillerimize destek olmaktayız. Müvekkillerimiz hisse devralacak tarafta ise hisse alınacak şirketin kurucu dokümanları, lisans ve ruhsatları, taşınır taşınmaz maddi ve gayrimaddi mal varlıkları, çalışanları, sözleşmeleri ve bunun gibi birçok konuda detaylı incelemeye tabi tutmakta ve bulgularımız ve bulgularımızın tahlili sonucu karşılaşabileceği hukuki risklerle ilgili due diligence raporu hazırlamaktayız. Müvekkillerimiz pay devreden tarafta geçireceği hukuki due diligence sürecinde müvekkilden istenen bilgi ve belgelerin kapsamı ile ilgili müvekkillerimiz ile toplantı yaparak gerekli bilgi ve belgelerin temininin sağlanması ve data room hazırlığı konusunda müvekkillerimize destek olmaktayız.