Bizimle nasıl çalışırsınız?

Toplantı ve Sorun Tespiti

Sizinle bir araya gelir, online görüntülü
ya da yazılı görüşmeler yaparak sorunu
tespit ederiz.

Araştırma, Çalışma ve Geri Bildirim

Tespit ettiğimiz ihiyaç ya da sorunlarınıza
dair titiz araştırmalar yapar, yazılı olarak
çalışır ve onayınıza sunarız.

Uygulama

Bilginize sunduğumuz çözüm önerilerini
mevzuatta öngörülen esas ve usullere uygun
olarak uygularız.

Bizimle İletişim Geçin!

Adınız*

Epostanız*

Konu

İletiniz

Telefon:
+90 (212) 660 92 01
Email
seval@sevalsonmez.com

Blog Yazılarımız