İş Hukuku

İş hukuku kapsamında hem işçi hem de işveren tarafında olan müvekkillerimize hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Bu kapsamda işçi ve işveren hakları kapsamında her iki tarafın vekili olarak da hareket etmekteyiz. İşveren vekilliği durumunda iş hukukunun temel ilkelerini göz önünde bulundurularak hizmet sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, rekabet yasağı sözleşmeleri ve başarı primi sözleşmelerinin hazırlanması, çalışanların işe alımında ve işten çıkarılmalarda danışmanlık hizmeti verilmesi, işçi alacak davalarında ve işe iade davalarında temsil, şirket yönetmeliklerinin hazırlanması, haklı ve haksız fesih halleri hakkında işçi ve işverenlerin bilgilendirilmesi, iş sözleşmelerinin sona ermesinden sonra dava öncesi uzlaşma prosedürlerinin yerine getirilmesi, uzlaşılamaması durumunda davaların yürütülmesi konularında gerçek kişi işçi müvekkillerimize ya da işveren müvekkillerimize yardımcı olmaktayız. Yabancı çalışanların çalışma izinlerinin alınması ve ailelerinin ikametgah izinlerinin alınması konusunda destek olmaktayız.