Ticaret Hukuku

Ülke ekonomilerinin ve refah düzeyinin en önemli belirleyicilerinden biri de ticarettir. Ulusal ve uluslar arası ticaretin, aktörleri açısından pürüzsüz ve karlı ilerlemesini sağlayan en önemli araçlardan biri şüphesiz ticaret hukukudur. Biz de bu kapsamda müvekkillerimizin güvenli bir ticari hayat sürdürebilmeleri adına hizmetler vermekteyiz. Bu hizmetlerin başında distribütörlük sözleşmeleri, bayilik sözleşmeleri, franchise sözleşmeleri ve acenta sözleşmelerinin hazırlanması, önerilen sözleşmelerin incelenip revize edilmesi ve sözleşme görüşmelerinin yapılması gelmektedir. Ürün tedarik süreçlerini düzenlemek adına sağlayıcı sözleşmeleri ve fason üretim sözleşmeleri (OEM) hazırlamaktayız. Müvekkillerimizin son tüketiciye satış prosedürlerini Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun yürütmeleri için ürün garantisi, fiyat etiketlemesi, tanıtma ve kullanma kılavuzu, satış sonrası hizmetler gibi konularda da  hukuk danışmanlığı vermekteyiz. Müvekkilimizin üçüncü kişilerle yaptığı hizmet almaya yönelik sözleşmelerini hazırlamakta ya da revize ederek karşılaşacağı hukuki risklerin önüne geçmesini sağlamaktayız.

Bayilik

Distribütörlük, bayilik, franchise ve acenta sözleşmeleri kapsamında aradaki hukuki ilişkinin münhasırlığı, taraflar arasındaki sipariş ve teslim prosedürleri, ödeme planı, satış hedefleri, fikri haklar, raporlama, ilgili lisansların alınması, üründen doğan sorumluluk ve bunlar ile sınırlı olmamak üzere önemli hususların düzenleme altına alındığı sözleşmeleri hazırlamaktayız.

Türk Ticaret Kanunu gereği bu ilişkilerden doğan portföy tazminatı davalarını yürütmekteyiz.

Ürün Tedariği

Sağlayıcı sözleşmeleri ve fason üretim sözleşmeleri kapsamında münhasırlığı, taraflar arasındaki sipariş ve teslim prosedürleri, ödeme planı, fikri haklar, raporlama, ilgili lisansların alınması, üründen doğan sorumluluk ve bunlar ile sınırlı olmamak üzere önemli hususların düzenleme altına alındığı sözleşmeleri hazırlamaktayız.

Satış Süreçleri

Müvekkillerimizin son tüketiciye satış prosedürlerini Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun yürütmeleri için ürün garantisi, fiyat etiketlemesi, tanıtma ve kullanma kılavuzu, satış sonrası hizmetler gibi konularda da hukuk danışmanlığı vermekteyiz. Satılacak ürünler hakkında Türkiye Cumhuriyeti standartlarını ve kısıtlamalarını tespit etmek üzere detaylı mevzuat incelemesi yapmakta ve bu kapsamda mevzuat due diligence raporları hazırlamaktayız.

Pazarlama Süreçleri

Online ve offline reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hukuka uygunluk denetimini yapmakta ve bu kapsamda hizmet alınacak danışmanlık şirketleri ile imzalanmak üzere reklam sözleşmelerini hazırlamaktayız.