Fikri Mülkiyet Hukuku

Telif hakları, marka, patent, endüstriyel tasarım ve ticari sırların korunması ve bu kapsamda doğan uyuşmazlıklar ile ilgili hukuk danışmanlığı vermekteyiz. Marka başvurularına itiraz ya da yapılan itirazlara cevap yazılarının hazırlanması konusunda müvekkillerimizi desteklemekte, bu yollarla sorun çözülemediğinde ilgili dava prosedürlerini yürütmekteyiz. Marka, patent ve endüstriyel tasarım haklarına tecavüzlere karşı alacak davalarda ve hükümsüzlük ile ilgili davalarda müvekkillerimizi temsil etmekteyiz. İnternet alan adı uyuşmazlıklarında da müvekkillerimize hukuki destek vermekteyiz. İnternet alan adının ticari bir marka veya hizmet markası ile aynı veya iltibasa mahal verecek şekilde benzer olması, alan adını satın alan kişinin internet alan adı üzerinde herhangi bir hakkı veya haklı menfaati olmaması, internet alan adının kötü niyetli olarak tescil edilmesi ve kullanılması durumlarında alan adı uzantısına uygun olarak ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) tahkim usulüne ya da Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcıları veya yargı yoluna başvurma hususlarında destek vermekteyiz. Ayrıca marka lisans sözleşmeleri, fikri ve sınai haklar lisans sözleşmeleri, mobil uygulama geliştirme sözleşmeleri ve yazılım geliştirme sözleşmeleri hazırlayarak önleyici hukuk tedbirleri alarak müvekkillerimizin fikri mülkiyet haklarını korumaktayız.