Yabancılar Hukuku

Yabancılar ve Uluslar arası Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat ve uygulamalar çerçevesinde yabancı müvekkillerimize Türkiye’de serbest dolaşımlarını sağlamak adına çalışma izinlerini ve ikamet izinlerini almaktayız.

İçinde bulunduğumuz coğrafya ve ne yazık ki içinde bulunduğumuz insan haklarının yok sayıldığı dünya düzeni gereği ülkemizde mülteci hukuku önemli bir husus haline gelmiştir. Ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişilere mülteci statüsü tanınması için ilgili idari ve yargısal süreçleri takip etmekteyiz.