Gayrimenkul Hukuku

Danışmanlık vermiş olduğumuz başlıca alanlar arasında Gayrimenkul Hukuku da yer almaktadır. Gayrimenkul Hukuku alanında müvekkillerimize geniş hizmetler sunmaktayız. Danışmanlık verdiğimiz başlıca konular; yabancıların mülk edinmesi, yabancıların gayrimenkul alarak vatandaşlık elde etmesi, tapu tescil işlemleri, site yönetiminin denetlenmesi, kira sözleşmesinin tapuya şerhi, gayrimenkul analizi ve gayrimenkule ilişkin sözleşmelerin incelemesidir.

Gayrimenkul Hukuku alanında, daha sonrasında yaşanabilecek uyuşmazlıkların önüne geçebilmek adına SÖZLEŞMELERİN uzman kişiler tarafından hazırlanması gerekmektedir. Müvekkillerimizin talebi doğrultusunda hazırlanan başlıca sözleşmeler, Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi, Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi, İş yeri Kira Sözleşmesi, Konut Kira Sözleşmesi, Tahliye Taahhütnamesi, Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesi`dir. Bahsi geçen sözleşmeler müvekkillerin talepleri ve hukuk nosyonumuzun birleştirilmesiyle hazırlanmaktadır. Müvekkillerimizin tarafı olduğu sözleşmeler de ekibimizce incelenerek hazırlanan RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU müvekkillerimize sunulmaktadır.

Ayrıca ekibimiz taşınmazdan (gayrimenkulden) doğan uyuşmazlıklarda da müvekkillerine hizmet vermektedir. Gayrimenkule ilişkin uyuşmazlıklar çok çeşitli olup; uyuşmazlığın öznesi gayrimenkul olsa da, uyuşmazlıklar farkı kaynaklardan oluşabilmektedir. Tarafımızca uzmanlaşılan başlıca uyuşmazlık (dava) konuları; Ortaklığın Giderilmesi Davası, El Atmanın Önlenmesi Davası, İntifa Hakkının Kaldırılması, Geçit Hakkı Davası, Ön Alım ve Şufa Davaları, Kira Bedelinin Tespiti Davaları, Kira Alacağı Davalarıdır.