Miras Hukuku

Miras Hukuku ile geniş kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Veraset ilamı alınması, miras sözleşmeleri, mirastan feragat sözleşmeleri, ölünceye kadar bakma sözleşmeleri hazırlanması konularında da destek olmakta ve vasiyetname yazmaları için müvekkillerimize yol göstermekteyiz. Ayrıca ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyuu), el atmanın önlenmesi (ecri misil) ve tenkis davaları başta olmak üzere mirasın reddi davaları ve muris muvazaası davalarında müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.