Kategori: Uncategorized @tr

AŞ. Genel Kurulu’nda Bakanlık Temsilcisi

Sevgili ziyaretçimiz,

Blogumuzda zaman zaman sizlere kısa, pratik ve faydalı bilgiler veriyor olacağız.  Genel Kurul’da (“GK“) bakanlık temsilcisi bulundurma aşağıdaki konuların karara bağlanması halinde zorunludur:

✔️Sermayenin artırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçiş veya sistemden çıkma, kayıtlı sermaye tavanının artırılması,
✔️Faaliyet konusunun değiştirilmesi,
✔️Birleşme, bölünme veya tür değişikliği.
▪️Ayrıca kuruluşu bakanlık iznine bağlı şirketlerin tüm GK’larında elektronik ortamda, yurt dışında yapılacak GK ya da imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında da bakanlık temsilcisi bulunması zorunludur.