Anonim Şirketler’de Genel Kurulların Temel Özellikleri

Sevgili ziyaretçimiz,

Aşağıda Anonim Şirketler’de genel kurulların temel özelliklerine dair pratik bilgileri bilginize sunarız.

✔️Her hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde yapılması zorunludur.
✔️Olağan GK’da görüşülmek istenilen konulara GK gündeminde yer verilmelidir.
✔️Murahhas üyelerle en az bir YK üyesinin GK’da hazır bulunması zorunludur.
✔️GK toplantı tutanağı toplantı başkanı ve varsa Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.
✔️GK’a oy kullanmak üzere pay sahibi asaleten ya da vekil aracılığı ile katılabilir. Her pay sahibi en az 1 oy hakkına sahiptir.
✔️GK’da hazır bulunanlar listesi YK üyesi ve hazır bulunan pay sahipleri tarafından imzalanır.

Bu hususların bilginiz dahilinde olması her zaman şirketiniİn genel kurulunu toplarken daha bilinçli olmanızı ve hukuka uygun hareket etmesini sağlayacaktır.