Anonim Şirket Genel Kurulu’nda Bakanlık Temsilcisi

Genel Kurul organize etmek özellikle pay sahipleri sayısı çok olan şirketlerde oldukça meşakkatli bir süreçtir. Karar alınması için gerekli nisabın sağlanması, vekaleten katılacak pay sahipleri varsa bu vekaletnamelerin toplanması, vekaletnameler yurt dışında çıkarıldıysa bu vekaletnamelerin tercüme ve noter onayları gibi titizlikle takip edilmesi gereken konular gündeme gelir.

İşte bu süreçte en önemli detaylardan biri de bakanlık temsilcisinin (eski deyimle komiser) katılması zorunlu genel kurullarda bu katılımın gerçekleşmesini sağlamaktır. Bu yazımda genel kurulda bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu hususları sizlerle paylaşmak isterim.

GK’da bakanlık temsilcisi bulundurma aşağıdaki konuların karara bağlanması halinde zorunludur:

✔️Sermayenin artırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçiş veya sistemden çıkma, kayıtlı sermaye tavanının artırılması,
✔️Faaliyet konusunun değiştirilmesi,
✔️Birleşme, bölünme veya tür değişikliği.

▪️Ayrıca kuruluşu bakanlık iznine bağlı şirketlerin tüm GK’larında’ elektronik ortamda, yurt dışında yapılacak GK ya da imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında da bakanlık temsilcisi bulunması zorunludur.

Bu konuların bir ya da birden fazlası genel kurul gündeminizde mevcut ise emniyette olmak adına genel kuruldan en az 1 hafta önce bakanlık temsilcisi harcını (Vakıfbank) ödeyerek Gümrük ve Ticaret İl Müdürlükleri’ne ödeme dekontu, genel kurul gündemi, genel kurula çağrı hakkında yönetim kurulu kararı, başvuru dilekçesini imzalayan yetkilinin yetkili olduğunu gösterir imza sirküleri ve yönetim kurulunun göreve seçildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ile başvuruda bulunabilirsiniz.