Anonim Şirket Genel Kurul Sonrası Yapılması Gereken İşlemler

Sayın takipçilerimiz,

Sizlerle Anonim Şirket  sonrası yapılması gereken işlemleri paylaşmanın önemli faydalar getireceğine inanıyoruz.

Genel kurulun tamamlanması akabinde toplantı başkanı toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesini varsa bakanlık temsilcisine teslim etmelidir. Toplantı başkanı genel kurula dair toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve diğer tüm belgeleri şirkete teslim etmelidir.

Bu aşamadan sonra tescil ve ilanı zorunlu olmayan hususların genel kurulda görüşülmüş olması halinde şirketi ticaret sicili nezdinde temsile yetkili şirket yetkilileri genel kurul gündemi ve toplantı tutanağını bir başvuru dilekçesi ile birlikte ticaret siciline teslim etmeli ve ticaret sicili nezdinde tutulan dosyasına ibrazı sağlamalıdır.

Tescil ve ilanı zorunlu bir veya birden fazla hususun genel kurulda görüşülmesi halinde bu hususların tescil ve ilanı için ticaret siciline başvurulmalıdır. Ticaret sicilleri tescil ve ilana tabi alınan kararın niteliğine göre birtakım ek belgeler istemektedir.

Örneğin genel kurulda yönetim kurulu üyesi seçmişseniz, bu üyenin noter onaylı imza beyannamesi ve genel kurula katılmaması halinde görev kabul beyanı gibi belgeler genel kurul kararının tescil ve ilanı ticaret siciline ibrazı zorunlu belgelerdir. Bir diğer örnek olarak sermaye artırımına ilişkin bir genel kurul kararı alınması halinde de birçok özellikli belgenin ibrazı zorunlu hale gelmektedir.

Bu noktada öncelikle alacağınız kararların tescile tabi olup olmadığı ve bu karar çerçevesinde hazırlanması gereken ek belgeleri hukuk danışmanınıza ve/veya bağlı bulunduğunuz ticaret sicil müdürlüğüne danışmanızı öneriyoruz.